Als onderwijzer in gedrag bieden wij trainingen op het gebied van pedagogisch klimaat en coaching on the job voor (startende) leerkrachten in het PO, VO en SO. Onze praktische workshops en coaching sessies helpen leerkrachten beter om te gaan met gedrag in de klas, waardoor ze een positieve en ondersteunende sfeer kunnen creëren, passend binnen het kader van inclusief onderwijs. Na onze trainingen zijn leerkrachten beter in staat om effectief om te gaan met verschillende gedragingen, wat duurzaam werken in het onderwijs bevordert en een blijvende impact op hun leerlingen mogelijk maakt.

Heeft u interesse in een training? Neem dan vrijblijvend contact met ons door onderstaand formulier in te vullen.